Möteslokal

Vår möteslokal är i Jakobsgårdens kapell. Medlemsmöten hålls den första tisdagen i månaden under perioden september-april.