Medlemsmöten för säsongen 2010

Datum Tid Plats
2010-09-07 19.00-21.00 Jakobsgården
2010-10-05 19.00-21.00 Jakobsgården
2010-11-02 19.00-21.00 Jakobsgården
2010-12-07 19.00-21.00 Jakobsgården
2011-01-11 19.00-21.00 Jakobsgården
2011-02-01 19:00-21:00 Jakobsgården
2011-03-01 19.00-21.00 Jakobsgården
2011-04-05 19.00-21.00 Jakobsgården