Medlemsmöten för säsongen 2013

Datum Tid Plats
2013-09-03 19:00-21:00 Jakobsgården
2013-10-01 19:00-21:00 Jakobsgården
2013-11-05 19:00-21:00 Jakobsgården
2013-12-03 19:00-21:00 Jakobsgården
2014-01-14 19:00-21:00 Jakobsgården
2014-02-04 19:00-21:00 Jakobsgården
2014-03-04 19:00-21:00 Jakobsgården
2014-04-01 19:00-21:00 Jakobsgården