Maskinstämpling

1996-04-01 lanserade Posten det nya brevnätet och i samband med detta infördes maskinstämpling av frimärkena. Före detta datum hade poststämpeln ortnamnet från den ort där brevet hade postats. Efter detta datum innehåller stämplen endast texten Posten Sverige och en bild som anger vid vilken sorteringsterminal brevet har stämplats. Större delen av stämplen består av våglinjer. Dessa typer av stämplar gillas inte av de flesta frimärkssamlare.
Picture
Fult stämplat
Har man tur kan man få en maskinstämpel som innehåller sorteringsterminalens namn och datum.
Picture
Finare stämplat
Om brevet lämnas in hos postombud kan man begära stämpling med kassastämpel. Man får då en stämpel innehållande avsändningsortens namn.
Picture
Kassastämpel