Förstadagsbrev - FDC

Förstadagsbrev är brev med frimärken som stämplats på frimärkets utgivningsdag.
Förstadagsbrev har givits ut sedan 1928 och finns både med och utan illustrationer.
Förstadagsbrev Tegner från 1946-02-11 utan illustration men med förstadagsstämpel. Till vänster om adressen finns en så kallad fristämpel, det vill säga en stämpel som inte berör något av frimärkena.
Picture
Förstadagsbrev Tegner från 1946 med illustration och förstadagsstämpel.
Picture
Normalt så inkluderas alla frimärken som givits ut ett visst datum på brevet men i detta fall har endast ett frimärke tagits med. Detta brev saknar fristämpel.
Picture
Detta FDC har rekommenderats vilket ökar sällsynthetsgraden på brevet.
Picture
Under tiden fram till 1980-talet var det vanligt att olika frimärksfirmor gav ut sina egna förstadagsbrev vid sidan av postens officiella utgåvor. Varje frimärksfirma valde då sin egen illustration på brevet. Nedan ses samma frimärksutgåva med med två olika illustrationer.
Picture
Picture
Detta brev gavs ut med anledning av SAS första reguljära flygning till Sydafrika och är inte stämplat på frimärkenas utgivningsdag och är sådeles inte ett förstadagsbrev i egentlig mening.
Picture
1969 gav de noriska länderna ut en samutgåva med gemensamt motiv. Detta förstadagsbrev har frimärken från alla de nordiska länderna.
Picture
Till en början var postens officiella förstadagsbrev utan illustrationer.
Picture
Från och med 1984 försågs de med en standardvinjett. I och med detta upphörde i stort sett de privata frimärkshandlarna att framställa egna förstadagsbrev.
Picture
Nedan är ett exempel på ett "hemmagjort" förstadagsbrev. Ett vanligt kuvert har använts och frimärkerna har stämplats med en vanlig kassastämpel och inte med den ordinarie förstadagsstämpeln.
Picture
Skrivet av Jörgen Björkman
Tillbaka