Frimärkshäften

Posten Sverige har givit ut frimärkshäften sedan 1904. Till en början var häftena handgjorda och frimärkena revs ur frimärksark om 100 frimärken. I detta häfte sitter frimärkena upp och ner så kallad omvänd inhäftning.
Häfte
Häften kan förses med olika typer av markeringar som ryggtryck, cylinersiffror och kontrollnummer.
Nedan visas häfte med cylindersiffra.
Häfte
Häfte med kontrollnummer
Häfte
Ryggtryck är en markering på häftets utsida. Detta märke sattes på vart femtionde häfte.
Häfte
Det förekommer också frimärkshäften med del av ett kontrollnummer eller märken med både kontrollnummer och cylindersiffra.
Häfte
Det förekommer fall där frimärkshäftets omslag har getts olika utformningar ifråga om storlek, färg eller annat. Här är ett exempel där texten har skrivits på svenska respektive engelska.
Häfte
Det har förekommit att frimärkena har getts olika monteringar i häftesomslaget. Det övre häfter har så kallad rättvänd montering medan det undre har omvänd montering.
Häfte
Häfte
En särskild typ av frimärkshäften med tjockare omslag såldes i automater (sk Automathäften). Dessa förekommer i ett antal varianter oftast beroende på omslagets utformning men även på frimärkenas montering i häftesomslaget (rättvänd resp. omvänd inhäftning).
Tillbaka