Ortstämplar

När man samlar ortstämplar är det själva stämpeln och inte frimärket som är det viktiga. Man kan själv välja hur man vill lägga upp sin samling. En postort kan använda flera olika normalstämplar över tiden. En postort kan också ändra namn eller stavning över tiden.
Picture
Karta med frimärken med olika ortstämplar.
Tillbaka