Föreningens styrelse

Ordförande


Arne Johansson
Regnbågsgatan 1D
784 53 Borlänge
Telefon: 0243-22 42 88
Arbete: 0243-759 07
Mobil:
E-post: ordforande@bfvf.se

Vice Ordförande


Peter Krieger
Järnagatan 7
784 65 Borlänge
Telefon: 0243-25 37 57
Mobil:
E-post: viceordf@bfvf.se

Sekreterare


Jörgen Björkman
Hagavägen 76C
784 40 Borlänge
Telefon: 0243-22 45 94
Mobil: 070-214 83 77
E-post: sekreterare@bfvf.se

Kassör


Krister Svensson
Lergärdsvägen 9
784 65 Borlänge
Telefon: 0243-23 80 48
Mobil:
E-post: kassor@bfvf.se

Bibliotekarie


Johnny Kvist
Illergatan 6
784 50 Borlänge
Telefon: 0243-196 46
Mobil:
E-post: bibliotekarie@bfvf.se